Activiteiten

We werken in kleine groepjes waardoor er ruim aandacht is voor de individuele leerwens van iedere cliënt. Doordat de begeleiders de hele dag aanwezig zijn, kan er precies de juiste hoeveelheid ondersteuning geboden worden. Er kan individueel aan een taak gewerkt worden, maar ook in groepsverband of in tweetallen. We hebben een flexibel dagbestedingsaanbod waardoor we kunnen aansluiten bij de mogelijkheden en behoeftes van onze cliënten. Vanwege de diversiteit in onze werkzaamheden, kan iedere cliënt ontdekken waar zijn/haar interesses en kwaliteiten liggen.
Tegelijkertijd wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen en/of uitbreiden van sociale vaardigheden, zowel de manier van omgang met elkaar als met de ouderen vinden wij erg belangrijk.