Financiering

Financiering De dagbesteding bij Zorgclick kan worden vergoed vanuit een Persoonsgebonden Budget. (PGB)

Dit kan zijn vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Trekkingsrecht:

Men krijgt het budget niet zelf in handen. Het Zorgkantoor (WLZ) of de gemeente (WMO) stort het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Men sluit vervolgens zelf een overeenkomst af met de zorgverlener. De kwaliteit van zorg kan door het zorgkantoor of gemeente gecontroleerd worden.

Eigen bijdrage:

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Men krijgt facturen van het CAK voor deze eigen bijdrage.

Ook gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen.