Kwaliteit van zorg
Kwaliteit betekent het bieden van begeleiding die aansluit bij de vragen, behoeften en wensen van de cliënt binnen de mogelijkheden van Zorgclick. Eigen regie van de cliënt is ons uitgangspunt en is een centrale waarde in onze zorg en ondersteuning. Om zorg van goede kwaliteit te leveren werkt Zorgclick met een kwaliteitssysteem, dit wordt ook wel de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) genoemd en staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Op deze manier wordt de geboden zorg aantoonbaar en meetbaar. In het kwaliteitssysteem staan onze normen expliciet geformuleerd. Sinds 2014 zijn we in het bezit van het HKZ certificaat. Door een transparante werkwijze maken we de kwaliteit ook zichtbaar voor de cliënt, zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger (s) en andere betrokkenen.

Begeleidingsovereenkomst
Wanneer iemand kiest voor dagbesteding bij Zorgclick, wordt er een begeleidingsovereenkomst afgesloten. Hierin staat o.a. vermeld wanneer en hoe vaak wij de begeleiding gaan leveren.

Begeleidingsplan

Samen met de cliënt en zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s) stelt Zorgclick een begeleidingsplan op. Hierin staat vermeld welke afspraken er zijn gemaakt, hoe de begeleiding eruit gaat zien en worden doelen geformuleerd.
Er wordt op een heldere manier beschreven hoe er naar de doelen toegewerkt gaat worden. Minimaal een keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger. Er kunnen dan nieuwe afspraken gemaakt worden, we bekijken of de doelen behaald zijn en of er iets bijgesteld moet worden.