Uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groep(en) te creëren die voor de cliënt passend is en waar wij onze professie kunnen uitoefenen.
Dat wil zeggen dat wij bepaalde cliënten niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Cliënten die wij niet de begeleiding kunnen bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden zijn:

Cliënten jonger dan 18 jaar.
Cliënten met een ernstige somatische/lichamelijke beperking.
Cliënten met claimend gedrag zodat 1 op 1 begeleiding nodig is.
Cliënten die kampen met agressieproblematiek.
Verslavingsproblematiek.
Ernstige psychiatrische problematiek.
Cliënten met een justitieel verleden.
Doven.
Blinden.
Cliënten met dusdanig gedrag dat het groepsproces verstoord wordt.