Visie

Zorgclick vindt het belangrijk dat ieder mens een plek heeft waar hij/zij zich gewaardeerd voelt en plezier heeft in zijn bezigheden. Wij gaan ervan uit dat ieder mens iets voor een ander kan betekenen. Het werken in een zorgcentrum biedt onze cliënten de mogelijkheid volwaardig deel te nemen aan de samenleving waardoor de kwaliteit van bestaan bevordert zal worden.

Missie

Zorgclick is erop gericht iedere cliënt een zinvolle, actieve, creatieve en uitdagende dagbesteding te bieden midden in de maatschappij. De diverse leer/werkmogelijkheden en de sociale bindingen die de cliënten aan kunnen gaan, zorgen ervoor dat de cliënt voor langere periode voldoening haalt uit de dagbesteding. We bieden een uitdagende omgeving, die een beroep doet op ontplooiing, kansen biedt om nieuwe ervaringen op te doen, grenzen te verkennen en grenzen te verleggen en tegelijkertijd voldoende veiligheid biedt.